เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่องที่ 1 ทศนิยมซ้ำกับเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทศนิยมซ้ำกับเศษส่วน

เรื่องที่ 2 จำนวนจริง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง จำนวนตรรกยะ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง จำนวนตรรกยะ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง จำนวนอตรรกยะ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง จำนวนอตรรกยะ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง จำนวนจริง

เรื่องที่ 3 รากที่สอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง รากที่สอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหารากที่สอง 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การหารากที่สอง 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การหารากที่สองโดยการประมาณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17
เรื่อง การ
หารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ

แผนที่ 17.pdf

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน