เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
เรื่อง การ
เปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง

แผนที่ 14.pdf

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน