เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่องที่ 1 ทศนิยมซ้ำกับเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมซ้ำ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ทศนิยมซ้ำกับเศษส่วน

เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง
จำนวนอตรรกยะ 2

แผนที่ 7.pdf

เรื่องที่ 3 รากที่สอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง รากที่สอง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง การหารากที่สอง 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง การหารากที่สอง 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง การหารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 เรื่อง การหารากที่สองโดยการประมาณ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สอง

เรื่องที่ 4 รากที่สาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 เรื่อง รากที่สาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 เรื่อง การหารากที่สาม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 เรื่อง การหารากที่สามโดยการแยกตัวประกอบ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์ที่สาม

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน