เอกสารประกอบแผนการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมมโนทัศน์และการแก้ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่องที่ 1 ทศนิยมซ้ำกับเศษส่วน

เรื่องที่ 2 จำนวนจริง

เรื่องที่ 3 รากที่สอง

เรื่องที่ 4 รากที่สาม

เพจคุณครูธันชนน

ช่องยูทูปคุณครูธันชนน